Kazancı KurslarıAmaç:

İş güvenliğinin sağlanması, hava kirliliğinin azaltılması ve enerji tasarrufu sağlanmasında kazanların deneyimli ve ehliyetli kişilerce işletilmesinin büyük yararları bulunmaktadır. Ayrıca, “meslek alanları ile ilgili konularda sanayinin gereksinimi olan her kademedeki teknik personelin yetiştirilmesi için gerekirse ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak eğitimler düzenlemek ve belgelendirmek” Odamız amaç maddelerinden biridir. Şubemiz bu nedenle ve ayrıca ilgili yasa ve yönetmelikler gereğince kazanların, eğitim almış “Kazancı Belgesi” bulunan kişiler tarafından işletilmesi için kazancı kursları düzenlemektedir. Bu çerçevede Şubemiz kazancı kurslarını:

A SINIFI BELGE – Buhar Kazanlarını
B SINIFI BELGE – Kızgın Sulu Kazanları
C SINIFI BELGE – Sıcak Sulu Kazanları
D SINIFI BELGE – Kızgın Yağ Kazanlarını

kapsayacak şekilde sınıflandırarak planlamakta ve her belge ile yalnızca belge üzerinde sınıfı yazan kazanlar işletilebilmektedir.

Eğitim İçeriği:

SICAK SULU KAZANLAR

 • Kazanların genel tanımı,
 • Yanma ve yakıtlar (katı, sıvı ve gaz),
 • Kazan ve kazan donanımları
 • Isıtma tesisatı (genleşme depoları, sirkülasyon pompası, vs.)
 • Periyodik bakımlar,
 • Kazanların otomatik kontrolü ve iş güvenliği

BUHAR KAZANLARI

 • Kazanların genel tanımı,
 • Yanma ve yakıtlar (katı, sıvı ve gaz),
 • Kazan ve kazan donanımları
 • Buhar tesisatı (kondens tankları, degazör, vs.)
 • Periyodik bakımlar,
 • Kazanların otomatik kontrolü ve iş güvenliği

KIZGIN SULU KAZANLAR

 • Kazanların genel tanımı,
 • Yanma ve yakıtlar (katı, sıvı ve gaz),
 • Kazan ve kazan donanımları
 • Kızgın su tesisatı (denge depoları vs.)
 • Periyodik bakımlar,
 • Kazanların otomatik kontrolü ve iş güvenliği

KIZGIN YAĞ KAZANLARI

 • Kazanların genel tanımı,
 • Yanma ve yakıtlar (katı, sıvı ve gaz),
 • Kazan ve kazan donanımları
 • Kızgın yağ tesisatı (genleşme depoları, pompalar vs.)
 • Kızgın yağ özellikleri,
 • Periyodik bakımlar,
 • Kazanların otomatik kontrolü ve iş güveliği

KURS SÜRESİ

2 Gün

2 Gün

2 Gün

2 Gün

KATILIM BEDELİ

Sıcak Su:

550 TL / Kişi (%18 KDV Dahil)

Buhar:

600 TL / Kişi (%18 KDV Dahil)

Kızgın Su:

600 TL / Kişi (%18 KDV Dahil)

Kızgın Yağ:

600 TL / Kişi (%18 KDV Dahil)

KATILIMCILARA AİT GEREKLİ BELGELER VE KOŞULLAR

 • Katılımcı kazan ile ilgili personel olmalıdır.
 • İki adet fotoğraf (fotokopi, taranmış vb. olmamalıdır),
 • Öğrenim belgesi örneği veya fotokopisi (en az ilkokul mezunu olmalıdır).
 • Nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisi (18 yaşını bitirmiş olmalıdır).
 • Bedeni ve ruhi engeli bulunmamalıdır.
 • Kursa devam zorunludur.

SINAV VE BELGE

Kurs sonunda yapılan sınav sonucu başarılı olan katılımcılara, katıldığı kursun sınıfına uygun “Kazancı Belgesi” verilmektedir.

ÖDEME

Kurs bedelinin tamamı kurs tarihinden önce şubemiz veznesine veya:
Yapı Kredi Bankası -Ankara Şubesi (929) 92110657 numaralı hesaba yatırılmalıdır.
IBAN NO: TR41 0006 7010 0000 0092 1106 57
Kurs Bedelleri 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerlidir.

KURS TARİHİ

 • Kurslar kontenjan durumuna göre açılmaktadır.
 • Şubemiz katılımcıların toplanmasını organize ederek, belirlenen “kurs yeri ve tarihi” daha sonra tarafınıza bildirilmektedir.

İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİK

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
 • Konut Kapıcıları Yönetmeliği
 • Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Usul ve Esas. Hak. Yönet.
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yöntmeliği