Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK) Kapsamında Belgelendirme Programları

MYK Ulusal Yeterlilikleri Belgelendirme Programları

 • MYK Asansör Bakım ve Onarımcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterlilik Belgelendirme
 • MYK Asansör Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4)Ulusal Yeterlilik Belgelendirme
 • MYK Asansör Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterlilik Belgelendirme
 • MYK Asansör Montajcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterlilik Belgelendirme

 

 • MYK Alüminyum Kaynakçısı Ulusal Yeterlilik Belgelendirme
 • MYK Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı Ulusal Yeterlilik Belgelendirme
 • MYK Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı Ulusal Yeterlilik Belgelendirme
 • MYK Plastik Kaynakçısı Ulusal Yeterlilik Belgelendirme
 • MYK Çelik Kaynakçısı Ulusal Yeterlilik Belgelendirme
 • MYK Kaynak Operatörü Ulusal Yeterlilik Belgelendirme

 

 • MYK Endüstriyel Taşımacı (Forklift, Transpalet, Sapancı) Ulusal Yeterlilik Belgelendirme
 • MYK Köprülü Vinç Operatörü Ulusal Yeterlilik Belgelendirme
 • MYK Mobil Vinç Operatörü Ulusal Yeterlilik Belgelendirme

 

 • MYK Dozer Operatörü Ulusal Yeterlilik Belgelendirme
 • MYK Greyder Operatörü Ulusal Yeterlilik Belgelendirme
 • MYK Silindir Operatörü Ulusal Yeterlilik Belgelendirme
 • MYK Ekskavatör Operatörü Ulusal Yeterlilik Belgelendirme
 • MYK Kazıcı Yükleyici (Beko-Loder) Operatörü Ulusal Yeterlilik Belgelendirme

 

 • MYK Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Ulusal Yeterlilik Belgelendirme

 

SINAV BAŞVURULARI

Sınav Başvuruları Odamız Şubelerinde bulunan PBK Temsilcilerine yapılmalıdır. Odamız Şubelerinin iletişim bilgileri “www.mmo.org.tr” sayfasında yer almaktadır.

Başvurular tüm sınav merkezlerinde PBK Temsilcileri tarafından alınmaktadır. Sınav ve belgelendirmeye ilişkin bilgilendirilmesi amacıyla başvuru sahibine ilgili Belgelendirme Program Şartnamesi verilir. Adaylar Başvuru formlarını doldurarak imzalar. Belgelendirme başvuruları, Mühendis Belgelendirme Programları için Başvuru Formu ile, Kaynakçı sınavları için Kaynakçı Sınavı Başvuru Formu ile, İş Makinaları alanındaki Belgelendirme Programlarında İş Makinaları Operatör Sınavları Başvuru Formu ile, diğer alanlardaki Belgelendirme Programlarında MYK Ulusal Yeterlilik Sınavları Başvuru Formu ile alınır. Bu başvuru formu adaylar tarafından doldurularak Odamız Şubelerindeki PBK temsilcilerine iletilmelidir. Adayların sınava katılabilmesi için bu başvuru formlarının Şube PBK Temsilcisi tarafından onaylanması gereklidir.

Kaynakçı belgelendirme programlarına başvuran kişilerden, sınav öncesinde gereken malzemeleri ve sınav parçalarını aday bilgilendirme formlarında belirtilen bilgilere uygun olarak hazırlayacağını, başvuruda bulunduğu sınavın şartlarına ve iş güvenliği kurallarına uyacağını, verdiği bilgilerin doğruluğunu taahhüt ettiğini belirten imzalı beyanı alınır. Kaynakçı belgelendirme sınavlarının kapsamlarını belirten sınav ayrıntıları, başvuru sahibi tarafından Kaynakçı Sınavı Başvuru Formunda belirtilir. Uygulamalı sınav başvurularında sınav ayrıntılarının uygunluğunu onaylamak için sınav yapıcılarının onayı alınır. Başvuru Sahibinin, ilgili Belgelendirme Programı Şartnamesinde belirtilen Başvuru şartlarını sağlayıp sağlamadığı, PBK Temsilcisi tarafından değerlendirilir. Başvuru sırasında başvuru sahibinin sınava girebilmesi için özel ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanamayacağı ile ilgili bir talep olması durumunda başvuru sahibinden yetersizliğini ve talebini açıklayan bir dilekçe ve yetersizliğini belgeleyen kayıtlar PBK Temsilcisi tarafından alınır.

 

SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRETLERİ

Belgelendirme Programı için belirlenmiş Sınav ve Belge ücretleri, aday tarafından başvuru yapılan PBK Sınav Merkezine veya bu sınav merkezlerinden öğrenilecek banka hesap numaralarına ödenmelidir.

Mühendis Yetkilendirme Sınav ve Belgelendirme Ücretleri

TMMOB MMO PBK tarafından verilen tüm mühendis yetki belgelerinin ücreti KDV dahil 50 TL’dir. Ayrıca sınav ücreti alınmaz.

Kaynakçı Sınav ve Belgelendirme Ücretleri

(ISO 9606-1 Çelik Kaynakçısı, TS EN 9606-2 Alüminyum Kaynakçısı, TS EN 13067 Plastik Kaynakçısı için)

Sınava girecek aday sayısı Belge Ücreti Toplam Ücret (Sınav+Belge)
1-9 Kişi 33.90+%18KDV = 40 TL (300.00TL+%18KDV) x Kişi Sayısı
10-14 Kişi 33.90+%18KDV = 40 TL (280.00TL+%18KDV) x Kişi Sayısı
15-19 Kişi 33.90+%18KDV = 40 TL (270.00TL+%18KDV) x Kişi Sayısı
20 ve üzeri 33.90+%18KDV = 40 TL (260.00TL+%18KDV) x Kişi Sayısı
– Sınav Parçaları, Ulaşım ve konaklama masrafları kaynakçı veya işvereni tarafından karşılanır.

 

MYK Ulusal Yeterlilikleri Sınav ve Belgelendirme Ücretleri

 

12UY0092-3/00 ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI (Seviye 3)

# Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti (TL)
1 12UY0092-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği İle Çevre Güvenliği 70
2 12UY0092-3/A2 Kalite Yönetimi 130
3 12UY0092-3/A3 Bakım ve Onarım Ön Hazırlığı 150
4 12UY0092-3/A4 Bakım ve Onarım 800

12UY0092-4/00 ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI (Seviye 4)

# Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti (TL)
1 12UY0092-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği İle Çevre Güvenliği 70
2 12UY0092-4/A2 Kalite Yönetimi 130
3 12UY0092-4/A3 Bakım ve Onarım Ön Hazırlığı 100
4 12UY0092-4/A4 Bakım ve Onarım 850
5 12UY0092-4/A5 Bakım ve Onarım Sonu İşlemleri 100

 

12UY0091-3/00 ASANSÖR MONTAJCISI (Seviye 3)

# Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti (TL)
1 12UY0091-3/A1 İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Çevre Güvenliği 70
2 12UY0091-3/A2 Kalite Yönetimi 100
3 12UY0091-3/A3 Montaj Ön Hazırlığı 140
4 12UY0091-3/A4 Montaj 1300
5 12UY0091-3/A5 Montaj Sonu İşlemleri 140

 

12UY0091-4/00 ASANSÖR MONTAJCISI (Seviye 4)

# Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti (TL)
1 12UY0091-3/A1 İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Çevre Güvenliği 70
2 12UY0091-4/A2 Kalite Yönetimi 110
3 12UY0091-4/A3 Montaj Ön Hazırlığı 160
4 12UY0091-4/A4 Montaj 1850
5 12UY0091-4/A5 Montaj Sonu İşlemleri 160

15UY0205-3/00 KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ (Seviye 3)

# Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti (TL)
1 15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri 100
2 15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme 400

 

13UY0172-3/00 MOBİL VİNÇ OPERATÖRÜ (Seviye 3)

# Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti (TL)
1 13UY0172-3/A1 İSG ve İş Organizasyonu 100
2 13UY0172-3/A2 Mobil Vinç Makinesine İlişkin Kontroller 300
3 13UY0172-3/A3 Mobil Vincin Konumlandırılması ve Günlük Kontrolü 300
4 13UY0172-3/A4 Vinç ile Yük Kaldırmak ve İndirmek 300

11UY0031-3/01 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ (Seviye 3)

# Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti (TL)
1 11UY0031-3/A1 İç Tesisat Yapımında İş Sağlığı ve Güvenliği 40
2 11UY0031-3/A2 Çevre Güvenlik Önlemleri 40
3 11UY0031-3/A3 Kalite Yönetim Sistemleri 40
4 11UY0031-3/A4 İş Organizasyonu 40
5 11UY0031-3/A5 Borulama İşlemleri 85
6 11UY0031-3/A6 Cihaz Montaj ve Bağlantıları 85
7 11UY0031-3/A7 Tesisatın Test ve Ayarları 85
8 11UY0031-3/A8 Tesisatın Bakım ve Onarımı 85

 

11UY0014-3/00 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI (Seviye 3)

# Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti (TL)
1 11UY0014-3/A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 50
2 11UY0014-3/B1 Metal – Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131) 500
3 11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141) 500
4 11UY0014-3/B3 Plazma Ark Kaynağı-Alüminyum (15) 500

11UY0010-3/02 ÇELİK KAYNAKÇISI (Seviye 3)

# Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti (TL)
1 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği 50
2 11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı 350
3 11UY0010-3/B10 Otojen Tungsten Asal Gaz Kaynağı (142) 350
4 11UY0010-3/B11 Boru Biçiminde Özlü Elektrotlu Tungsten Asal Gaz Kaynağı (143) 350
5 11UY0010-3/B12 İndirgeyici Gaz Ve Katı Dolgu Malzemeli Tungsten Asal Gaz Kaynağı (145) 350
6 11UY0010-3/B13 Plazma Ark Kaynağı 350
7 11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311) 350
8 11UY0010-3/B2 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı 350
9 11UY0010-3/B3 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı 350
10 11UY0010-3/B4 Özlü Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı 350
11 11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) 350
12 11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) 350
13 11UY0010-3/B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136) 350
14 11UY0010-3/B8 Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138) 350
15 11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) 350

 

11UY0033-3/01 DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI (Seviye 3)

# Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti (TL)
1 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 50
2 11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) 350
3 11UY0010-3/B10 Oksi-Asetilen Kaynağı 350
4 11UY0010-3/B2 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı 350
5 11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) 350
6 11UY0010-3/B8 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) 350

11UY0034-3/01 DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI (Seviye 3)

# Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti (TL)
1 09UY0001-3/A2 Plastik Kaynaklarıyla İlgili Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi (TS EN 13067 Madde 5.3) 50
2 09UY0001-3/B16 PE Malzeme Grubu 3.6 Alt grubu çerçevesinde Plastik Kaynak Uygulaması 200
3 09UY0001-3/B18 PE Malzeme Grubu 3.8 Alt grubu çerçevesinde Plastik Kaynak Uygulaması 200
4 11UY0034-3/A1 Doğal Gaz Polietilen Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 50
5 11UY0034-3/A2 Doğal Gaz Polietilen Kaynak İşlerinde Çevre Güvenliği ve Önlemler 50
6 11UY0034-3/A3 Doğal Gaz Polietilen Kaynak İşlerinde Kalite Yönetim Sistemleri 50
7 11UY0034-3/A4 Doğal Gaz Polietilen Kaynak İşlerinde İş Organizasyonu 50
8 11UY0034-3/A5 Doğal Gaz Polietilen Kaynak İşlerinde Kaynak İşlemine Hazırlama ve Test İşlemleri 50

 

09UY0001-3/01 PLASTİK KAYNAKÇISI (Seviye 3)

# Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti (TL)
1 09UY0001-3/A1 Plastik Kaynaklarında İş Sağlığı ve Güvenliği 50
2 09UY0001-3/A2 Plastik Kaynaklarıyla İlgili Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi (TS EN 13067 Madde 5.3) 100
3 09UY0001-3/B16 PE Malzeme Grubu 3.6 Alt grubu çerçevesinde Plastik Kaynak Uygulaması 200
4 09UY0001-3/B18 PE Malzeme Grubu 3.8 Alt grubu çerçevesinde Plastik Kaynak Uygulaması 200

11UY0016-4/01 KAYNAK OPERATÖRÜ (Seviye 4)

# Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti (TL)
1 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 50
2 11UY0016-4/B1 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114) 450
3 11UY0016-4/B10 Lazer Işın Kaynağı (751) 450
4 11UY0016-4/B11 Ultrasonik Kaynak (41) 450
5 11UY0016-4/B12 Sürtünme Kaynağı (42) 450
6 11UY0016-4/B13 Yüksek Mekanik Enerji İle Kaynak (Örnek: Patlatmalı Kaynak) (44) 450
7 11UY0016-4/B14 Difüzyon Kaynağı (45) 450
8 11UY0016-4/B2 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) 450
9 11UY0016-4/B3 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) 450
10 11UY0016-4/B4 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136) 450
11 11UY0016-4/B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) 450
12 11UY0016-4/B6 Plazma Ark Kaynağı (15) 450
13 11UY0016-4/B7 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121) 450
14 11UY0016-4/B8 Bant Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (122) 450
15 11UY0016-4/B9 Elektron Işın Kaynağı (76) 450

11UY0026-3/00 DOZER OPERATÖRÜ (Seviye 3)

# Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti (TL)
1 11UY0026-3/A1 Dozer Operatörlüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği 200
2 11UY0026-3/A2 Dozer Operatörlüğünde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Beceri 800

 

 

11UY0028-3/00 EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ (Seviye 3)

# Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti (TL)
1 11UY0028-3/A1 Ekskavatör Operatörlüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği 200
2 11UY0028-3/A2 Ekskavatör Operatörlüğünde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi 800

 

11UY0029-3/00 GREYDER OPERATÖRÜ (Seviye 3)

# Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti (TL)
1 11UY0029-3/A1 Greyder Operatörlüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği 200
2 11UY0029-3/A2 Greyder Operatörlüğünde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi 800

11UY0027-3/00 SİLİNDİR OPERATÖRÜ (Seviye 3)

# Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti (TL)
1 11UY0027-3/A1 11UY0027-3/A1 Silindir Operatörlüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği 200
2 11UY0027-3/A2 11UY0027-3/A2 Silindir Operatörlüğünde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi 800

 

13UY0145-3/01 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI (Seviye 3)

# Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti (TL)
1 13UY0145-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri 90
2 13UY0145-3/A2 Kalite Yönetim Sistemi 90
3 13UY0145-3/A3 İş Organizasyonu, Ön Kontroller ve Bakım 90
4 13UY0145-3/B1 Endüstriyel Forklift, İstif Makinesi ve Transpalet Kullanımı 190
5 13UY0145-3/B2 Endüstriyel Elektrikli Çekici Kullanımı 190
6 13UY0145-3/B3 Sapancılık 190

13UY0171-3/00 KAZICI YÜKLEYİCİ (BEKO LODER) OPERATÖRÜ (Seviye 3)

# Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti (TL)
1 13UY0171-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonu 175
2 13UY0171-3/A2 Kazıcı Yükleyici Makinesine İlişkin Kontroller 275
3 13UY0171-3/A3 Kazı Dolgu ve Yükleme İşlemleri 275
4 13UY0171-3/A4 Park ve Nakil İşlemleri 275

 

 

SINAVLARIN PLANLANMASI

Yapılacak sınav yerinin açık adresi, tarihi ve saati PBK Temsilcisi tarafından adaylara bildirilir. Sınavlar ayrıca, “SINAV PROGRAMLARI” sayfasında duyurulmaktadır.

Herhangi bir sebeple sınav programında bir değişiklik olması durumunda sınava girecek adaylara, sınavın iptal edildiği ya da ertelendiği bilgisi PBK Temsilcisi tarafından verilir. Sınavın iptal edilmesi durumunda, adayın sınava girme hakkı, belgelendirme program şartnamesindeki başvuru şartları değişmediği sürece devam eder. PBK Temsilcisi tarafından aday yeni açılacak sınavlarla ilgili bilgilendirilir. Sınavın ertelenmesi durumunda adaya, sınavın ertelendiği tarih belirtilir. Ertelenmiş ya da iptal edilmiş bir sınav sonrasında, PBK Temsilcisinin bilgilendirmesi sonrasında aday yeni bir sınava gireceğini belirtmiş ve sınava gelmemiş ise sınava giriş hakkını kaybetmiş olur. Gerçekleştirilen bir sınav için iptal kararı verilmesi sonrasında iki hafta içinde sınav tekrarlanır. İptal edilen sınav ile ilgili planlama PBK Yöneticisi tarafından yapılır.

MYK Ulusal Yeterlilik Sınavları Sınav tarihinden 2 gün önce MYK’ya TMMOB MMO PBK tarafından bildirilmek zorundadır. Planlanan sınavlara katılım için sınav tarihinden en geç 6 gün önce Şubelerimize başvuru yapılması gerekmektedir.

 

SINAVLARIN YAPILMASI

Sınava giren adaylar sınava katıldığını belgelemek için sınav salonunda sınav giriş tutanağına imza atmalıdır.

Teorik/Proje Sınavları:

Sınav soruları PBK Temsilcisi tarafından sınav salonuna getirilir ve sınavdan 15 dakika önce adaylara PBK Temsilcisi tarafından dağıtılır.

Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmaz. Sınava geç giren adaylara ek süre verilmez. Sınav Salonunda bulunan saat sınav saati olarak esas alınır.

Başvuru esnasında fiziksel yetersizliği olduğunu belirten adaylar için PBK Temsilcisi gerekli düzenlemeleri gerçekleştirir.

Kaynakçı Sınavları:

Sınavlar gerçekleştirilmeden önce Uygulamalı Sınavlarda İş Güvenliği Talimatında belirtilen iş güvenliği önlemleri alınır. Uyulması gereken iş güvenliği kuralları hakkında sınav yapıcı tarafından sınava girecek adaylara bilgilendirme yapılır.

Sınava girecek adayların başvuru formları ile kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) karşılaştırılarak adayların doğrulamaları yapılır. Eğer sınava giren adayın kimlik kartı yoksa o aday sınava alınmaz.

Adayların sınava katıldıklarına ilişkin imzalar Uygulamalı Sınav Giriş Tutanağı ile kayıt altına alınır.

Başvuru formunda; başvuru sahibinin kimlik bilgilerine ek olarak sertifikalandırma standardı, kaynak işlemi, ürün tipi, kaynak tipi, malzeme grubu, kaynak dolgu malzemesi, malzeme kalınlığı, boru dış çapı, kaynak pozisyonu ve kaynak ayrıntıları belirtilmektedir.

Sınav MMO sınav merkezi dışında bir yerde yapılacaksa, ortamının sınav için uygun olup olmadığı Sınav Yapıcısı tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde;

Sınav yerinin sağlıklı kaynak yapılabilmesi için gerekli şartları karşılaması, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, kaynak ekipmanlarının uygunluğu, elektrik tesisatının uygunluğu, çevre ve hava koşullarının uygunluğu sağlanmalıdır. Bu koşullardan herhangi birinde yetersizlik görülürse, uygunsuzluk giderilinceye kadar sınav ertelenir.

Sınav esnasında kullanılabilecek materyaller Belgelendirme Program Şartnamelerinde tanımlanmaktadır.

MYK Ulusal Yeterlilikleri Kapsamında İş Makinaları Operatör Sınavları:

Sınavlar MMO‘nun anlaşma yaptığı kurumlarda veya operatör adayının talep edeceği bir iş yerinde gerçekleştirilir. (İş Makinaları ve diğer sınav ekipmanları sınavın yapılacağı kurum tarafından temin edilecektir. Sınav yerinde gerekli iş güvenliği şartları sağlanmış olmalıdır. Sınav sırasında gerekirse, sınav yapıcının isteyeceği belgelendirme standartları ile ilgili gereksinimler karşılanacaktır)

 

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGELENDİRME KARARININ ALINMASI

Sınavların sınav yapıcılar ve sınav değerlendirme kurulu üyeleri tarafından değerlendirilmesinin ardından adayların sınav sonuçları sınavın yapıldığı PBK Sınav merkezine iletilir. Sınav Giriş Tutanağı, Başvuru formları, değerlendirilmiş sınav kağıtları, sınav/belge ücretleri ödenti dekontları, Sınav Sonuç Listeleri, Test ve Muayene Raporları vb. evrakların yer aldığı sınav dosyası, sınavın yapıldığı PBK Sınav Merkezince, PBK Merkezine gönderilir.

Belgelendirme Kararı, PBK Merkezinde sınav dosyalarının incelenmesi sonrasında PBK Yönetim Kurulu tarafından verilir.

PBK‘dan kaynaklı bir uygunsuzluktan dolayı sınavın tekrarlanması kararı alınmış ise sınava tekrar girecek adayların mağduriyeti karşılanır. Sınav parçalarında meydana gelen hatanın metalurjik veya herhangi bir olağan dışı sebepten kaynaklandığı ve kaynakçının becerisiyle ilgisi olmadığı sonucuna varılırsa, kaynakçının yeterliliğini değerlendirmek için yeni bir sınav yapılır.

Sınav sonuçları, Sınavın gerçekleştirildiği Sınav başvurularının yapıldığı TMMOB MMO Şubesinde PBK Temsilcisinden öğrenilebilir. Sınav sonuçları internette yayımlanmaz.

 

BELGELERİN DÜZENLENMESİ VE ADAYLARA TESLİMİ

Belgelendirme kararı verilen adayların belgeleri PBK Merkezinde basılır. PBK Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanan belgeler Odamız üyeleri için Şubelerine, Odamız üyesi olmayanlar için sınava girdikleri sınav merkezine kargo ile gönderilir. Belge sahiplerine belgeleri Sınav Merkezlerinde, Belge Kullanım Sözleşmesini imzalamaları karşılığında PBK Temsilcileri tarafından teslim edilir. Belge Kulanım Sözleşmesinde Belge sahibinin ve PBK’nın yükümlülükleri yer almaktadır. PBK Temsilcileri tarafından belge sahiplerine, belge kullanım şartları ve gözetim uygulamaları hakkında bilgi verilir.

Belge sahibi, PBK‘dan yetki belgesini aldıktan sonra geçerlilik süresi boyunca belge kullanım sözleşmesindeki şartlara uymak zorundadır. Belgenin mülkiyeti PBK‘ya aittir. Talep edildiğinde iadesi zorunludur.

Mühendis Yetki Belgelerinin geçerliliği için belge sahibinin belgeyi gözetim kapsamında üyesi bulunduğu TMMOB MMO Şubesine vizelettirmesi gerekmektedir. Vizelenmeyen belgenin o yıl için geçerliliği yoktur.

Mühendis Yetki Belgeleri dışındaki Kaynakçı Belgeleri ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Ulusal Yeterlilik Belgelerinin geçerliliği ve gözetim şartları ilgili belgelendirme standartı ve Ulusal Yeterliliklerde belirtildiği şekildedir.

Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir. Kaynakçı belgeleri belge sahibinin talebi durumunda PBK tarafından küçültülüp onaylanarak yaka kartı şeklinde düzenlenebilir. Bu işlem belge sahibi tarafından yapılamaz.

MYK Ulusal Yeterlilik Belgeleri, sınavdan başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların TMMOB MMO PBK tarafından web portalı üzerinden MYK’ya bildirilmesi sonrasında MYK tarafından düzenlenir ve TMMOB MMO PBK merkezine gönderilir. Oda Merkezine gelen belgeler adaylara ulaştırılmak üzere Sınav Başvurusunun yapıldığı Şubeye kargolanır.

MYK Ulusal Yeterlilik Belgelerinin doğruluğu ve geçerliliği MYK web sayfasında yer alan Belge Sorgulama ekranından görülebilir.

 

ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR

Adaylar her türlü itiraz ve şikâyetlerini PBK‘ya yazılı olarak İtiraz Formu ve Şikayet Formu ile bildirebilirler. Şikâyet/itirazda bulunmadan önce ya da sonra sınav kâğıdının fotokopisini PBK Merkezinde PBK Yöneticisi eşliğinde; Sınav Merkezinde PBK Temsilcisi eşliğinde görebilirler.

Sınav itirazları 15 iş günü içinde sonuçlandırılarak belge sahibine bilgi verilir.

 

BELGELERİN GÖZETİMİ

Mühendis Yetki Belgeleri İçin:

Belgelerin Vizelenmesi:

Akredite yetki belgelerinin 2017 yılı vizesinin yapılması için aşağıdaki şartlardan en az biri sağlanmış olmalıdır:

a- Belge sahibinin vizelenecek yetki belgesi alanında 2016 veya 2017 yılında SMM olması,

b- Belge sahibinin vizelenecek yetki belgesi alanında 2016 veya 2017 yılında çalıştığını, firmasından/ kurumundan alacağı, firma/kurum yetkilisince imzalanmış, iş yeri adres bilgilerini ve belge sahibinin vizelenecek yetki belgesi alanında çalıştığını gösteren görev tanımını içeren resmi yazı ile belgelemesi

c- 2016 ve/veya 2017 yılında katıldığı gözetim etkinliklerinden aldığı puanlar toplamının en az 70 olması,

Belge Yenileme:

Aynı şekilde son kullanım tarihi gelmemiş olan (vize kutuları dolmamış olan) belgelerin (üzerinde 2017 vize kutusu olan belgeler) 2017 yılında kayıp / hasar görme nedeniyle yenilenebilmesi için de yukarıda belirtilen şartlardan en az biri sağlanmış olmalıdır. Belge sahibi bu talebini imzalı bir dilekçe ile üyesi bulunduğu TMMOB MMO Şubesinde yer alan PBK sınav merkezine bildirmelidir. Hatalı, kayıp, zarar görmüş vb. belgelerin yeniden basılabilmesi için belge sahibi tarafından şahsen başvurulmalıdır.

Belge sahibinin belgesini kaybetmesi, belgesinin yıpranması halinde 50 TL’si Belge Basım Ücreti olmak üzere yeniden basım ücreti olarak toplam 100 TL alınır.

Yeniden Belgelendirme:

Son Kullanım tarihi gelmiş olan (vize kutuları dolmuş olan) belgelerin yeniden düzenlenebilmesi için (yeniden belgelendirme) eski belgelerin asılları (kayıp ise belge sahibinin imzalayacağı kayıp dilekçesi) PBK sınav Merkezlerine teslim edilmelidir.

2017 yılı içinde yeniden belgelendirme için, aşağıdaki şartlardan en az biri sağlanmış olmalıdır:

a- Belge sahibinin yenilenecek yetki belgesinin 2016 yılı vizesinin gerekli gözetim şartlarının sağlanması sonucunda yapılmış olması,

b- Belge sahibinin yenilenecek yetki belgesi alanında 2016 veya 2017 yılında SMM olması,

c- Belge sahibinin yenilenecek yetki belgesi alanında 2016 veya 2017 yılında çalıştığını, firmasından/ kurumundan alacağı, firma/kurum yetkilisince imzalanmış, iş yeri adres bilgilerini ve belge sahibinin vizelenecek yetki belgesi alanında çalıştığını gösteren görev tanımını içeren resmi yazı ile belgelemesi,

d- 2016 ve/veya 2017 yılında katıldığı gözetim etkinliklerinden aldığı puanlar toplamının en az 70 olması,

Yukarıdaki şartlardan hiç birini sağlamayan belge sahiplerinin, yeniden belgelendirme için yeniden sınava girerek başarılı olması gereklidir.

Ayrıca, yukarıdaki şartlardan birini sağlamasına rağmen, belge düzenlenme tarihinden itibaren son kullanım tarihine kadar hiç vize yapılmamış olan (belge kullanım süresince gözetimi yapılmamış olan) belgelerinin yenilenmesi için, belge sahibinin yeniden sınava girerek başarılı olması gereklidir.

 

Kaynakçı Belgeleri için:

İlgili belgelendirme standartları gereği, Personel Belgelendirme Kuruluşumuzdan alınmış Kaynakçı Belgelerinin geçerliliğini sürdürebilmesi için:

Çelik Kaynakçısı belgelerin sol alt köşesinde yer alan doğrulama alanının, 6 ayda bir kez,

Plastik Kaynakçısı Belgelerinin sol alt köşesinde yer alan doğrulama alanının, yılda bir kez,

Kaynakçıların işvereni/kaynak koordinatörü tarafından imzalanarak Personel Belgelendirme Kuruluşumuza ulaştırılması gereklidir. İşveren/kaynak koordinatörü tarafından imzalanan belgeler, pbk@mmo.org.tr adresine e-posta ile gönderilebilir.

Hatalı, kayıp, zarar görmüş vb. belgelerin yeniden basılabilmesi için herhangi bir TMMOB MMO Şubesinde yer alan PBK sınav merkezine belge sahibi tarafından şahsen başvurulmalıdır.

Belge sahibinin belgesini kaybetmesi, belgesinin yıpranması halinde 50 TL’si Belge Basım Ücreti olmak üzere yeniden basım ücreti olarak toplam 100 TL alınır.

 

MYK Ulusal Yeterlilikleri Kapsamındaki Belgeler için:

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Ulusal Yeterlilikleri Kapsamındaki Belgeler için gereken gözetim ve yeniden belgelendirme şartları, MYK web sayfasında yer alan ilgili Ulusal Yeterlilikler içinde  tanımlanmıştır.

Belgelerin gözetimi ve yeniden belgelendirme için gereken bilgi ve belgeler, pbk@mmo.org.tr adresine e-posta ile gönderilebilir.

Hatalı, kayıp, zarar görmüş vb. belgelerin yeniden basılabilmesi için herhangi bir TMMOB MMO Şubesinde yer alan PBK sınav merkezine belge sahibi tarafından şahsen başvurulmalıdır. Sınav merkezindeki PBK Temsilcisi tarafından yapılacak inceleme sonucunda belgenin yeniden basılması için PBK Merkezine bildirimde bulunulur. PBK Merkezi Mesleki Yeterlilik Kurumundan belgenin yeniden basılmasını talep eder.

Belge sahibinin belgesini kaybetmesi, belgesinin yıpranması halinde 100 TL’si MYK Belge Basım Ücreti olmak üzere yeniden basım ücreti olarak 200 TL alınır. Belge sahibinin bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde, yeniden basım ücreti olarak sadece MYK Belge Basım Ücreti olan 100 TL alınır.

Belge Geçerlilik Süresi dolanlar için; Belge yenileme için sınav yapılması durumunda ücret tarifesindeki güncel sınav ücreti ve 100 TL MYK Belge Basım ücreti alınır. Belge yenileme için sınav yapılmasına gerek olmayan durumlarda Belge yenileme ücreti olarak sadece 100 TL MYK Belge Basım ücreti alınır.

 

BELGELERİN KULLANIMI

Belge sahibi, PBK’dan belgesini aldıktan sonra geçerlilik süresi boyunca belge kullanım sözleşmesindeki şartlara uymak zorundadır. Belgenin mülkiyeti PBK’ya aittir. Talep edildiğinde iadesi zorunludur.

Belge, belge sahibi tarafından belgelendirme programı ile ilgili olarak yeterli olduğunu gösterecek şekilde kullanılabilir. Yanıltıcı şekilde, belgelendirme kapsamı dışında belge sahibinin yeterli olduğunu gösterecek şekilde kullanılamaz. Belge sahibi belge ile ilgili yanlış beyanlarda bulunamaz.

Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.

Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için PBK’ya eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.

Belgenin askıya alınması ya da iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Belge, belge sahibi tarafından on beş (15) gün içerisinde PBK merkezine veya sınav merkezlerine teslim edilmelidir.

Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile PBK’ya bildirmelidir.

Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.

Belge üzerindeki LOGO hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz

 

BELGELERİN İPTALİ VE ASKIYA ALINMASI,

 

Aşağıda belirtilen durumlar yılsonu gözetiminde ya da yıl içerisinde tespit edildiğinde, uygunsuzluğun durumuna göre belge askıya alınır ya da iptal edilir:

Belgelendirilmiş kişinin belgeyi kötü amaçla, yanıltıcı bir biçimde kullandığı tespit edildiğinde

Belgelendirilmiş kişinin belge kullanım sözleşmesi şartlarına uymadığı tespit edildiğinde

Belgelendirilmiş kişi hakkında bildirilen şikâyetin değerlendirilmesi sonrasında aleyhinde bir karar alındığında

Belgelendirilmiş kişinin gözetim için gerekli şartları sağlamaması durumunda

Kaynakçı belgesi sahiplerinin ilgili standartlarda belirtilen nitelendirme şartlarını sağlayamaması durumunda

 

İLETİŞİM:

Tel: 0212 2529500 D:244-245

E-posta: deniz.dumer@mmo.org.tr