Eğitim İçeriği

Eğitimin Amacı:
Enerji Yöneticisi eğitiminin amacı eğitim almış kişilere enerji yönetimi kapsamını tanıtmak, enerji verimliliği vizyonu kazandırmak, enerji yöneticiliği hizmetleri sırasında yapmaları gereken çalışmalar için yol göstermek ve karşılaştıkları sorunların çözümüne yardımcı olacak bilgilerin kaynaklarını ve yöntemlerini hatırlatmaktır. Kursiyerlerin bu eğitimlere katılmadan önce hazır kaynaklardan ön çalışma yapması; kısa sürede uygulanan ve çok çeşitli konuları kapsayan eğitim programının yararını artıracaktır.

Belge Kullanım Alanı:
Mevcut mevzuata göre belge sahibi kişilerin yapabilecekleri işler genel çerçevesi ile aşağıdaki gibidir.
Enerji Yöneticisi belgesine sahip mühendisler; Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketlerinde ücretli veya sözleşmeli danışman olarak çalışabilir, sanayi kuruluşlarında, Organize Sanayi Bölgelerinin Enerji Yönetim Birimlerinde ve Elektrik Üretim santrallerinde tam zamanlı olarak enerji yöneticisi olarak görevlendirilebilirler. Verimlilik artırıcı proje (VAP) hazırlama ve uygulama hizmetleri tüzel kişiliği olan EVD şirketleri tarafından yapılabilir.Enerji Yöneticisi Sertifikası’na sahip mühendisler ve teknik eğitim fakültelerinin makina veya elektrik bölümlerinde lisans eğitimi görmüş kişiler enerji yöneticisi atama zorunluluğu olan binalara bu hizmeti danışman olarak sağlayabilirler.

Eğitim İçeriği:

TEORİK EĞİTİM

 • Türkiye’de ve Dünyada Genel Enerji Durumu
 • Enerji ve Çevre Mevzuatı, Görevler, Yükümlülükler
 • Enerji Yöneticisinin Görevleri
 • Enerji Verimliliği Kavramlar, Önlemler – Hesap Yöntemleri
 • Enerji Etütleri – Verimlilik Artırıcı Projeler
 • Ölçüm Ekipmanları- Ölçüm Teknikleri
 • Ekonomik Analiz Yöntemleri
 • Enerji Kütle Denklikleri
 • Yakıtlar – Yanma Tekniği
 • Buhar Sistemleri
 • Isı Yalıtımı
 • Endüstriyel Fırınlar, Kurutma Sistemleri
 • Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme Sistemleri
 • Basınçlı Hava Sistemleri
 • Atık Isı Kullanımı
 • Elektrik Enerjisinde Verimlilik
 • Elektrik Motorları, Değişken Hız Sürücüleri
 • Kompanzasyon
 • Kojenerasyon
 • Aydınlatma
 • Otomasyon Sistemleri
 • Kişisel Gelişim

UYGULAMALI EĞİTİM

 • Pompa
 • Buhar Kazanı
 • Kondenstop
 • Fırın
 • Fan
 • Aydınlatma
 • Kompanzasyon
 • Yalıtım
 • Basınçlı Hava
 • Isıtma, Soğutma, Havalandırma

Katılımda Aranacak Şartlar:İlgili yönetmelik uyarınca; tüm mühendislik ve teknik eğitim fakültelerinin makina veya elektrik bölümlerinde lisans eğitimi görmüş gerçek veya tüzel kuruluşlardan gerçek katılımcılar eğitimlere kabul edilmektedir.

 • Eğitim Kayıt Belgesi
 • Enerji Yöneticisi Bilgi Formu
 • Mühendisler için Oda kayıt belgesi
 • Mühendisler için üye aidat borcunun olmadığına dair belge
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Noter onaylı diploma veya Çıkış Sureti
 • Eğitim Bedeli Dekontu

Eğitim Yeri:

 • Teorik eğitimler MMO Kadıköy Temsilcilik’ te (AYEM) yapılmaktadır. (AYEM Adres: Yenisahra mah. Yavuz Selim cad. No: 15 K: 2 Kadıköy- İSTANBUL)
 • Uygulama eğitimleri MMO UEM’ de (Kocaeli UEM) yapılmaktadır. (Kocaeli UEM Adres: Sanayi Mah. Çarşı Yapı Sitesi D Blok No:22 İZMİT / KOCAELİ (KOÇTAŞ Alışveriş Merk. Arkası.))

Sınav ve Belgelendirme:Eğitime katılmaya uygun olduğunuza dair belgeleriniz ve eğitimi tamamladığınıza dair belgeler Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM)’ne yazılı olarak iletilir.

 • Sınav, merkezi olarak YEGM tarafından her yıl Ocak ve Temmuz aylarında YEGM ‘nin sitesinde belirttiği tarihlerde ve sınav merkezlerinde gerçekleştirilir. Sınav YEGM tarafından değerlendirilir.
 • Sınavlarda, eğitimlerde verilen dokümanlar esas alınmakla birlikte enerji yöneticiliğinin gerektirdiği tüm bilgiler ölçme ve değerlendirme için kullanılabilecektir.
 • Sınav soruları çoktan seçmeli, doldurmalı, madde sıralamalı ve problem çözme şeklinde olabilir.
 • Sınavlarda notlar kapalıdır. Gerekli görülen durumlarda bazı sorular için ek ilave bilgiler verilebilir.
 • Kursiyerler problem çözümleri için hesap makinası bulundurmalıdır.
 • Sınavda başarılı olunabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.
 • Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olamayan kursiyerlere yeniden eğitime katılmaksızın bir yıl içerisinde en fazla bir kez daha sınava girme hakkı tanınır.
 • Sınavda başarılı olan kursiyerlere “Enerji Yöneticisi Sertifikası” verilir. Bina / Sanayi Enerji Yöneticisi ayrımı kalkmıştır.
 • YENİ YÖNETMELİK HAKKINDAKİ SORULARINIZ İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ.  
 • İletişim: Eğitim Birimi – 0212 252 9500 / 220

semineristanbul@mmo.org.tr

 • Eğitim Ücreti: 1800 TL (KDV Dahil)