CATIA

 

 

Catia Eğitimi İçeriği

 

 1. Bilgisayar destekli sistemler hakkında
 2. Catia ve Catia penceresi tanıtımı
 3. Eskiz ortamı (Setcher workbench)
  • Çizim komutları (Profile)
  • Düzenleme komutları (Operation)
  • Yardımcı komutlar (Sketch Tools)
  • Ölçüsel ve geometrik kısıtlar (Constraint)
 4. Katı model oluşturma ortamı (Part design workbench)
  • Ortamın tanıtımı
  • Eskiz tabanlı unsurlar (Sketch-Based features)
  • Referans elemanlar (3B nokta, doğru ve düzlem tanımları)
  • “Dress-Up” unsurlar
  • “Transformation” unsurları
  • “Boolean” işlemleri
 5. Yüzey ve katı birlikteliği
  • Tel-kafes ve yüzey ortamı (Wireframe and Surface Design)
  • Yüzey tabanlı unsurlar (Surface-based features)
 6. Montaj oluşturma ortamı (Assembly design workbench)
  • Parçaların montajı ve alt montajlar
  • Montaj unsurları
  • Montaj analizi
  • Standart makine parçalarının kullanımı ve katalog oluşturma
 7. Çizim ortamı (Drafting workbench)
  • Ortamın tanıtımı ve görünüşlerin oluşturulması
  • Kesit, detay ve koparılmış görünüşler
  • Görünüşlerin düzenlenmesi
  • Ölçülendirme ve toleranslar
  • Antet ve malzeme listeleri (BOM table)
 8. Montajların çalıştırılması, kontrolleri ve analizleri (DMU Kinematics)
 9. Yapılan tasarımların/modellerin gerçekçi fotoğraflarının oluşturulması (Photo Studio)
 10. Yapısal Analizler (Generative Structural Analysis)

İletişim:  0212 252 95 00 / 223-224

kurslar-istanbul@mmo.org.tr