Bilgisayar Kursları

  • Revit & BIM
   • BIM tanımları
   • Revit Panelleri ve Arayüzü
   • Familyalar
   • Mimari Bileşenleri
  • Genel Ayarlar
   • Views & View Templates
   • Kesit ve Kat Planlarıı
   • MEP Ayarları
   • Vitrifiyeler ve Ekipmanlar
  • MEP
   • Temiz Su Tesisatı
   • Atık Su Tesisatı
   • Yangın Tesisatı
   • Isıtma/ Soğutma Tesisatı
   • Isı Kayıp ve Kazanç Hesapları
   • Havalandırma
  • Dokümantasyon ve Diğer Konular
   • Etiketleme
   • Pafta Hazırlama
   • Proje Detaylandırma
   • Export Ayarları
   • Keşif Hazırlama
   • Çakışma Kontrolü ve Collaboration

  Eğitim süresi: 30 saat

  İletişim:  0212 252 95 00 / 223-224

  kurslar-istanbul@mmo.org.tr

SOLIDWORKS Eğitim Konuları:

 • Parametrik modelleme mantığı.
 • SolidWorks arayüzü, dosya oluşturma, kaydetme, program ve araç çubuklarının ayarları ve özelleştirilmesi.
 • Solidworks sketch komutlarıyla parametrik eskizler hazırlama, 2D çizim komutları, ölçülendirmeler, ilişkilendirmeler, çizim uygulamaları.
 • SolidWorks katı modelleme komutları, malzeme atama, ağırlık hesaplama.
 • Özel katı modelleme komutları (rib, shell vs.) unsur ağacı kullanımı, sweep, loft ve spline çalışma.
 • SolidWorks yüzey modelleme komutları, yüzey modelleme uygulamaları, 3D parçaların yüzey kullanarak oluşturulması,
 • Sac Parca Tasarımı (Sheet Metal), forming tool, açılım alma, sac metal uygulamaları, sac katı geçişleri.
 • Montaj (Assembly) oluşturma, montaj ortamında mekanik düzenlemeler, animasyonlar ve toolbox kullanımı.
 • SolidWorks Weldments, profil uygulama, borulama 2D-3D uygulamaları.
 • FEA (Finite Element Analysis) Parça ve Montaj bazında Lineer statik, gerilme ve yerdeğiştirme analizi.
 • SolidWorks teknik resim oluşturma (temel görünüşler, kesit alma, ölçekler, ölçülendirme).
 • SolidWorks ile endüstriyel tasarımlar.

Eğitim süresi: 40 saat

İletişim:  0212 252 95 00 / 223-224

kurslar-istanbul@mmo.org.tr

ANSYS WORKBENCH Eğitim Konuları:

 • Sonlu Elemanlar Analizi ile İlgili Temel Bilgiler
 • Workbench Arayüzü ve Simulation Modülünün Tanıtımı
 • Worbench Multi-Fizik kavramı.
 • APDL ANSYS Arayüzünün Tanıtımı
 • Mesh Ugulamaları. Workbench mesher ile uygulamalar.
 • Design Modeler ve SpaceClaim Geometri Hazırlama Modulleri ile model oluşturma.
 • 2D ve 3D analizler ve uygulamaları
 • Lineer Statik Yapısal Analiz
 • Non-Lineer Statik Yapısal Analiz
 • Zamana Bağlı (Transient) Yapısal Analizler
 • Doğrusal Burkulma Analizi
 • Modal Analiz
 • Harmonik Analiz
 • Isı Transferi Analizi
 • Zamana Bağlı Termal Analizler
 • Explicit Analizler

Uygulamalar:

Tüm Analizlerle ilgili birkaç örnek uygulama yapılacaktır. Uygulamalarda kursiyerlerin sonlu elemanlar bilgileri geliştirilecek ve karşılaştıkları problemlere sonlu elemanlar ile cevap verebilmeleri sağlanacaktır. Geometri modulleri uygulamalara katılacağı için problemli geometrilere nasıl müdahale edileceği öğretilecektir. Diğer CAD programları ile entegrasyon anlatılacaktır. 2 ve 3 boyutlu analiz mantığı  ve kursiyerlerin sonuçları doğru yorumlaması için gerekli bilgiler öğretilecektir. Böylelikle kurs sonunda analiz mühendisi olarak çalışabilecek yeterlilik oluşturulacakdır.

Eğitim Saat: 50 saat

İletişim:  0212 252 95 00 / 223-224

kurslar-istanbul@mmo.org.tr

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Temelleri

CFD Mesh Kuralları

Design Modeler ve Space Claim ile Geometri Onarma, Hazırlama

CFD için Parametrik Model Kurma

Akışkan ve Katı Domain Problemleri

Boru içi akış ve Isı Transferi Problemleri

Multi-Phase Akışlar

Aerodynamic CFD Problemleri

Türbülanslı Akış Modelleri

Doğal Taşınım ve Işınım Problemleri

Steady State ve Zamana bağlı akışlar

Hareketli Parça Problemleri

Isı Ejanjörü Isı Transferi Problemleri

Basınç Düşümü Hesaplama

Termal Yalıtım Problemleri

CATIA Eğitim İçeriği:

·         CATIA Arayüzü
·         Unsur Ağacı ve düzenlemeleri
·         Taslak Çizim, ölçülendirme ve katılama komutları
·         2 Boyuttan3 Boyuta Geçiş
·         Ağırlık ve Atalet Momenti Hesaplatma
·         Parametrik Modelleme
·         Part Design Parça Modelleme
·         Generative Shape Design Yüzey Modelleme
·         Weld Design Kaynak Modelleme
·         Saç Metal Tasarımı
·         Montaj Oluşturma
·         Drafting Teknik Resim Oluşturma
·         Generative Structural Analysis Yapısal Analiz

 

Eğitim süresi: 50 saat

İletişim:  0212 252 95 00 / 223-224

kurslar-istanbul@mmo.org.tr